OUR KARATE LINEAGEKUSANKU
(CHINA)

PEICHIN TAKAHARA
(OKINAWA - TE)


SATSUNUKU "TODE" SAKUGAWA
(1733-1815)

SOKON "BUSHI" MATSUMURA
(1796-1893)

YASUTSUNE "ANKOH" ITOTSU
(1830-1915)

CHOSIN CHIBANA
(1885-1969)

SHUGORO NAKAZATO

DOUG PERRY
Hanshi 9th Dan

 

 

Sensei Doug Perry
P.O. Box 122
Flat Rock, NC 28731

 

 

Page coordinator
Thomas Harris